مجمع عمومی سالانه شرکت تامین آتیه فراگیر

مجمع عمومی سالانه شرکت تامین آتیه فراگیر
خلاصه

مجمع عمومی سالانه شرکت تامین آتیه فراگیر در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ در محل دفتر شرکت توسعه تجارت فراگیر به ریاست جناب آقای دکتر مومن زاده، ریاست محترم هئیت مدیره شرکت تجارت فراگیر (هولدینگ فولاد خوزستان ) و عضو محترم هیئت مدیره شرکت فولاد خوزستان، جناب اقای دکتر گودرزی عضو محترم هئیت مدیره شرکت فولاد خوزستان، جناب اقای مهندس عباس زاده مدیر عامل محترم شرکت توسعه تجارت فراگیر و اعضای محترم هئیت مدیره شرکت بیمه تامین آتیه فراگیر جناب آقای محمدرضا اقبالی و جواد حسین زاده تشکیل گردید

24 2 02

مجمع عمومی سالانه شرکت تامین آتیه فراگیر در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ در محل دفتر شرکت توسعه تجارت فراگیر به ریاست جناب آقای دکتر مومن زاده، ریاست محترم هئیت مدیره شرکت تجارت فراگیر (هولدینگ فولاد خوزستان ) و عضو محترم هیئت مدیره شرکت فولاد خوزستان، جناب اقای دکتر گودرزی عضو محترم هئیت مدیره شرکت فولاد خوزستان، جناب اقای مهندس عباس زاده مدیر عامل محترم شرکت توسعه تجارت فراگیر و اعضای محترم هئیت مدیره شرکت بیمه تامین آتیه فراگیر جناب آقای محمدرضا اقبالی و جواد حسین زاده تشکیل گردید
در این جلسه جناب اقای مهندس اقبالی مدیر عامل محترم شرکت بیمه تامین آتیه فراگیر گزارش عملکرد 1401 را ارائه نمودند.
بر پایه این گزارش تحقق اهداف شرکت به میزان 130 درصد انجام گرفته است
در پایان صورت های مالی منتهی به 1402/12/29 مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
همچنین جناب آقای دکتر مومن زاده فرمودند به خوبی آگاه هستیم که کارهای خدماتی مشکلات و پیچیدگی فراوان دارند لذا از زحمت هئیت مدیره جهت ساماندهی و برنامه ریزی امور تشکر و قدر دانی کردند ./.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)