pic-2.jpg
  • pic-2.jpg
  • pic-1.jpg
  • pic-3.jpg

مراکز مشاوره درمانی فولاد خوزستان

کلینیک‌های پزشکی مراکزی برای تشخیص و درمان سرپایی بیماران هستند.
خلاصه

درمانگاه یا کلینیک، یک سرویس پزشکی سازمان یافته ارائه درمان تشخیصی، درمانی یا پیشگیرانه برای بیماران اورژانسی می باشد. کلینیک می تواند مراکز آموزش را نیز شامل شود، از جمله مراقبت های بیمارستانی اولیه، البته مراقبت های پزشکی ارائه شده توسط یک کلینیک ممکن است با یک بیمارستان ارتباط نداشته باشد. به طور معمول امروزه در مدیریت کلینیک ها بر خلاف گذشته از سیستم های مکانیزه و همچنین نرم افزار مدیریت کلینیک تخصصی استفاده می شود.


توضیحات

کلینیک‌های پزشکی

کلینیک‌های پزشکی مراکزی برای تشخیص و درمان سرپایی بیماران هستند. کلینیک‌ها خدمات پزشکی مختلفی را ارائه می‌دهند. بعضی از آنها کل خدمات درمانی را دارند و بعضی تنها در یک زمینه خاص فعال هستند. به عنوان مثال کلینیک‌های دندانپزشکی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی و بسیاری دیگر

مراکز توانبخشی و ارتوپدی

مراکز ارتوپدی در همه موارد از درمان آسیب‌های ورزشی گرفته تا درمان بیماران دارای معلولیت فعالیت دارند. آنها معمولاً ارزیابی و تشخیص مشکل و همچنین کارهای پیشگیری، درمان و توان بخشی‌هایی مثل استخوان، تاندون، رباط، عضله و مفصل را ارائه می‌دهند.

مراکز توانبخشی خاصی هم وجود دارند که بیماران می‌توانند درمان‌های مختلفی برای کمک به بازیابی توانایی‌های خود پس از بیماری یا جراحت دریافت کنند. فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی همگی فرایندهایی هستند که به افراد کمک می‌کنند مهارت‌های مورد نیاز بعد از گذراندن دوران بیماری را مجدد به دست آورند.