روز زن

روز زن
خلاصه

به گزارش روابط عمومی شرکت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س)وروز مادر در تاریخ 13دی ماه هزاروچهارصد و دو در دفتر شرکت تامین اتیه فراگیر برگزار گردید.

14 10 02

تحلیل از بانوان شرکت بیمه تامین اتیه فراگیر در سالروز تولد دخت گرامی
به گزارش روابط عمومی شرکت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س)وروز مادر در تاریخ 13دی ماه هزاروچهارصد و دو در دفتر شرکت تامین اتیه فراگیر برگزار گردید.
این جشن باشکوه با حضور محمد رضا اقبالی مدیر عامل شرکت تامین اتیه فراگیر و پرسنل شرکت در دفتر مرکزی این شرکت برگزار گردید .در ابتدا حجه اسلام پشم فروش ضمن تقدیر از بانوان منزلت جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در خاندان اسلام (ص)را تشریح نمودند درادامه مداحان اهل بیت از وصف بانوی دوعالم اشعار به صورت مولودی قرائت نمودندو محمدرضا اقبالی مدیرعامل "ضمن ارائه گزارشی عملکرد شرکت در چهارسال اخیر و روند رو به رشد ان را نتیجه تلاشها و زحمات بانوان شاغل شرکت دانستند .وی در ادامه به منابع انسانی شرکت توصیه نمودند در راستای توازن کار و زندگی بانوان معزز شاغل در مواردی که نیاز به مرخصی اضطراری دارند و یا شرایط کار به گونه ای می باشد که از طریق دورکاری امکان انجام وظایف میسر میباشد نهایت مساعدت به همکاران بانو شرکت بعمل اید

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)