بازدید مدیرعامل و پرسنل شرکت تامین آتیه فراگیر از موکب فولاد خوزستان در مرز چذابه

بازدید مدیرعامل و پرسنل شرکت تامین آتیه فراگیر از موکب فولاد خوزستان در مرز چذابه
خلاصه

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه تامین آتیه فراگیر مهندس اقبالی در این بازدید از عوامل اجرایی شرکت فولاد خوزستان و شیوه خدمت رسانی از زائرین تقدیر و تشکر نمودند

12 6 02

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه تامین آتیه فراگیر مهندس اقبالی در این بازدید از عوامل اجرایی شرکت فولاد خوزستان و شیوه خدمت رسانی از زائرین تقدیر و تشکر نمودند
مدیر عامل شرکت در این بازدید اظهار نمودند شرکت در راهپیمایی اربعین و خدمت گذاری به زائرین علاوه بر اینکه باعث افزایش روحیه همکاران میگردد
عملکرد شرکت را در طول یکسال بیمه می نمایند.
مضافا اینکه ما در شرکت بیمه ،بیمه مالی صادر میکنیم و خدمتگزاران موکب ها بیمه های معنوی برای خود خریداری میکنند.
ضمناً در این بازدید شرکت تامین آتیه فراگیر تعداد 1000 تعداد آبمیوه جهت زائرین اربعین حسینی به موکب فولاد خوزستان اهدا کرد./.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)