جلسه عملکرد سه ماهه هیئت مدیره

جلسه عملکرد سه ماهه هیئت مدیره
خلاصه

به گزارش روابط عمومی شرکت جلسه ارزیابی عملکرد شرکت در روز یکشنبه مورخ هشت مرداد هزار و چهارصد و دو در محل سالن کنفرانس مهمانسرا نور با حضور آقایان عباس زاده مدیر عامل شرکت گروه توسعه تجارت فراگیر - قاسم زاده مشاور مدیر عامل در امور شرکت های تابعه - بوالی مدیر مالی شرکت فولاد خوزستان و جمعی از مدیران شرکت گروه توسعه تجارت فراگیر و مدیرعامل، هیات مدیره و مدیران شرکت تامین آتیه فراگیر برگزار شد.

8 5 02

به گزارش روابط عمومی شرکت جلسه ارزیابی عملکرد شرکت در روز یکشنبه مورخ هشت مرداد هزار و چهارصد و دو در محل سالن کنفرانس مهمانسرا نور با حضور آقایان عباس زاده مدیر عامل شرکت گروه توسعه تجارت فراگیر - قاسم زاده مشاور مدیر عامل در امور شرکت های تابعه - بوالی مدیر مالی شرکت فولاد خوزستان و جمعی از مدیران شرکت گروه توسعه تجارت فراگیر و مدیرعامل، هیات مدیره و مدیران شرکت تامین آتیه فراگیر برگزار شد.
در ابتدای جلسه محمدرضا اقبالی مدیر عامل شرکت تامین آتیه فراگیر با ارائه گزارش عملکرد ارائه شده بر اساس این گزارش اهم فعالیت ها در سه ماه به شرح ذیل می باشد :
38 درصد افزایش حق بیمه، 55 درصد افزایش خدمات درمانگاه و اورژانس، 83 درصد افزایش قرار داد درمانگاه و اورژانس، 67 درصد افزایش پرداختی نسخ درمان تکمیلی بیماران و در نهایت 55 درصد افزایش کارمزد صدور را داشتیم .
همچنین با بیان این موضوع که با مشکلات عدیده در سال گذشته و تعطیلی سه ماهه درمانگاه کیانپارس عملکرد شرکت روند رو به رشدی داشته و به کلیه اهداف و برنامه های هدف گذاری خود دست یافته است. محمدرضا اقبالی به کلیه سوالات در خصوص عملکرد شرکت پاسخ دادند و در ادامه با بیان این موضوع که با توجه به دستور اقای مهران عباس زاده مدیر عامل گروه فولاد خوزستان در خصوص درخواست اخذ قرار داد بیمه عمر و حوادث برای تمام پرسنل شرکت های گروه فولاد خوزستان ، خواستار یاد آوری مجدد به آن دسته از شرکت هایی که تا کنون هیچگونه اقدامی را انجام نداده اند ، شدند.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)